"บัวขาว" เดินหน้าจัดตั้งสถาบันการศึกษา

บัวขาว บัญชาเมฆ

ร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ สุดยอดนักมวยไทยโด่งดัง เตรียมประกาศพร้อมเปิด
วิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ ที่จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดหมายที่จะพัฒนาสืบสานจรรโลง
ศิลปะมวยไทย รวมทั้งเข้าใจความเป็นอยู่อย่างไทย รวมทั้งต้องการรวบรวมความรู้ เรื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทย
นำสู่สังคม อีกทั้งในรวมทั้งต่างประเทศ

นอกเหนือจากนี้ ยังอยากที่จะผลิตนักศึกษาเพื่อเน้นใน 3 ด้าน ดังเช่นว่า นักมวยไทยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
เก็บความรู้เรื่องการเกษตรนวัตกรรม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วก็มีการเข้าใจเรื่องของวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง

ทั้งยังได้ผู้บริหาร แล้วก็คณะอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU
ตามตกลงช่วยเหลือทางด้านวิชาการจั้ดตั้งวิทยาลัย และก็การให้คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากอีกมากมายหลายสถาบัน.

หน้าหลัก
สมัคร
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram